Zarządzanie Brygadami

Zarządzanie Brygadami

System zarządzania brygadami remontowymi to rozwiązanie umożliwiające kierowanie pracą brygad serwisowych w terenie. System swoją funkcjonalnością obejmuje cały proces od zgłoszenia awarii aż do momentu usunięcia jej przez ekipę serwisową.

Podstawę systemu tworzą trzy aplikacje ze sobą powiązane. Pierwsza, serce systemu, to aplikacja dla Dyspozytora. Umożliwia ona m.in. przyjęcie zgłoszenia awarii, zlecenie prac ekipie w terenie, nadzorowanie prac w czasie rzeczywistym. Druga aplikacja, przeznaczona na urządzenia mobilne takie jak tablety i telefony, dedykowana jest dla ekip remontowych. Ekipa remontowa otrzymuje zlecenia bezpośrednio do aplikacji oraz w drugą stronę przesyła informacje do Dyspozytora w przypadku zmiany statusu zlecenia. W aplikacji zaszyty jest cały proces obsługi awarii, począwszy od akceptacji zlecenia przez brygadę, a kończąc na etapie zamknięcia zlecenia z podaniem rzeczywistej przyczyny awarii oraz czy naprawa jest ostateczna, czy tymczasowa. Trzecia aplikacja, również przeznaczona na urządzenia mobilne dedykowana jest dla osób prywatnych. Za pomocą tej aplikacji można sprawdzić czy w danej lokalizacji lub okolicy występuje awaria.

undefined

Zarządzanie Brygadami - System zgłoszeniowy

Niniejszy system jest dedykowany dla firm, gdzie występuje konieczność zarządzania brygadami
w terenie, zarówno swoimi jak i firmami zewnętrznymi. Rozwiązanie oparte jest o technologię Microsoft i może być rozbudowywane oraz integrowane z zewnętrznymi systemami np. CallCenter.

undefined

Zarządanie Brygadami Mapa