Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Politechnika Rzeszowska z Microsoft i Intersys Group

Studia z technologicznym doładowaniem

Politechnika Rzeszowska wzmacnia swoją ofertę w zakresie edukacji technologicznej dzięki zacieśnieniu partnerstwa w ramach Microsoft Dynamics Academic Alliance. Od nowego roku akademickiego 2018/2019 studenci będą mogli w praktyce poznać możliwości rozwijania kodu popularnych systemów klasy ERP, CRM i BI. Mogą oni liczyć na wsparcie eksperckie i szkoleniowe ze strony doświadczonych praktyków z firmy Intersys, partnera Microsoft. Obok cyklicznych spotkań ze studentami planowane są gościnne wykłady, a dla najlepszych studentów przewidziano płatne staże.

Politechnika Rzeszowska od wielu lat współpracuje z firmą Microsoft w ramach programu Microsoft Dynamics Academic Alliance (MDAA). Jego kluczowym celem jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego na całym świecie w zastosowaniu technologii i produktów Microsoft Dynamics w programach nauczania. Dzięki temu uczelnie demonstrują swoją otwartość na innowacje oraz wyróżniają swój program nauczania. Ponadto zapewniają swoim studentom zdobycie doświadczenia w korzystaniu z najnowocześniejszych aplikacji biznesowych i dostarczają praktycznej wiedzy przydatnej na rynku pracy. To wszystko pozwala im na przyciąganie uwagi potencjalnych studentów.

Istnieje duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zadbają, aby firmowe technologie informacyjno-komunikacyjne były wykorzystywane w charakterze broni strategicznej, wspierając biznes w sposób pozwalający zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną w określonym sektorze działalności firmy. Specjalności „Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem, Studia I stopnia” oraz „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie, Studia II stopnia” oferowane na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej wychodzą naprzeciw wymaganiom rynku pracy, przygotowując absolwentów pod kątem zawodów przyszłości.

Program MDAA ze strony Politechniki Rzeszowskiej koordynuje dr inż. Jacek Jakieła, opiekun merytoryczny specjalności, wykładowca akademicki z ponad 20 letnim doświadczeniem i praktyk współpracujący z firmami w zakresie analizy, projektowania i wdrożeń rozwiązań informatycznych dla biznesu. – W ramach zajęć chcemy położyć duży nacisk na kształtowanie umiejętności w zakresie planowania strategii informatyzacji w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne firmy Microsoft oraz wiedzę ekspercką praktyków z firmy Intersys – zapowiada doktor Jakieła. Zdajemy sobie sprawę, że odpowiednio przygotowany specjalista z obszaru informatyki biznesowej powinien dobrze rozumieć potrzeby biznesu i wiedzieć jak je zaadresować poprzez najlepsze, dostępne na rynku rozwiązania systemowe – diagnozuje dr Jacek Jakieła.

Rolą Intersys będzie szkolenie studentów w pracy z technologiami Microsoft i wzbogacenie akademickich prac badawczych o wiedzę praktyczną. – Pracę ze studentami Politechniki Rzeszowskiej traktuję jako fantastyczne wyzwanie na mojej drodze zawodowej – mówi Szymon Pociask, koordynator projektu, Rzeszów Branch Manager. – Dzielenie się wiedzą, szczególnie na naszym lokalnym rynku, na którym działają tylko pojedyncze inicjatywy podobnego rodzaju, to nie tylko odpowiedzialność, ale i duża satysfakcja. Studenci będą mogli skorzystać z praktycznej wiedzy o systemach klasy ERP, CRM i BI, która wyposaży ich w nowe kompetencje z realnym potencjałem na rynku pracy. Najzdolniejszych słuchaczy chętnie weźmiemy pod skrzydła Intersys, gdzie długofalowo będą mogli rozwijać swoje możliwości – zdradza Szymon Pociask.

– Bardzo cieszy mnie udział naszej firmy w Microsoft Dynamics Academic Alliance. Od dłuższego czasu rozważaliśmy zaangażowanie się w projekt szkoleniowy, co teraz stało się możliwe dzięki bliskiej współpracy z Politechniką Rzeszowską i naszym wieloletnim Partnerem, Microsoft. Liczymy również na wyłowienie nieoszlifowanych diamentów, które dostaną realną szansę na szybki rozwój w naszej organizacji – dodaje Paweł Krajewski, założyciel i prezes Intersys Group.

Intersys Group od ponad 14 lat specjalizuje się w dostarczaniu i optymalizacji informatycznych rozwiązań biznesowych opartych o platformę technologiczną Microsoft. Jako lider na rynku systemów klasy CRM, czego dowodem jest status Złotego Partnera Microsoft oraz dwukrotne wyróżnienie tytułem Partnera Roku Microsoft w Polsce (w roku 2017 i 2018 w obszarze Dynamics 365, systemu klasy CRM), firma stale prowadzi działania edukacyjne, podnosząc świadomość rynku na temat wykorzystania biznesowych narzędzi IT.

– W ramach Dynamics Academic Alliance uczelnie otrzymują kompleksowy pakiet edukacyjny dot. platformy Microsoft Dynamics 365. Kluczowym elementem pakietu są darmowe licencje Dynamics 365 przeznaczone do celów edukacyjnych. Ponadto beneficjenci programu mogą liczyć na podstawowe wsparcie techniczne, dostęp do dedykowanego portalu dla uczelni, Academic Alliance Resource Portal , gdzie znajdują się przykładowe programy zajęć. Dzięki dostępowi do Dynamics Learning Portal – platformy z profesjonalnymi szkoleniami produktowymi online oraz Microsoft Virtual Academy, Uczelnia może zapewnić studentom praktyczną wiedzę dostarczaną przez doświadczonych ekspertów. Jestem również przekonana, że przystąpienie do programu Dynamics Academic Alliance pozwoli uczelni osiągnąć przewagę konkurencyjną i dostarczyć niepowtarzalną wartość swoim studentom„ mówi Justyna Klimuk, Microsoft Dynamics 365 Business Group Lead, z polskiego oddziału Microsoft.

Studencie! Dlaczego warto?

Udział w programie to bezpośrednie przygotowanie do nowoczesnego miejsca pracy, w którym zdobędziesz szeroki zakres umiejętności związanych z technologią i autentyczne doświadczenie, przydatne później i poszukiwane na rynku pracy. Tysiące organizacji na całym świecie zarządza procesami biznesowymi, takimi jak marketing, sprzedaż, świadczenie usług, produkcja, operacje i zarządzanie ludźmi, korzystając z aplikacji Dynamics. Dodatkowo globalna sieć partnerów Microsoft sprzedaje, wdraża i wspiera Dynamics. Przyspiesz swoją karierę i zdobądź doświadczenie dzięki nowoczesnym aplikacjom biznesowym, które pomagają organizacjom w rozwijaniu interesów i stymulują transformację cyfrową.

Program Partnerstwa przewiduje cykliczne spotkania ze studentami w ramach prowadzonego koła naukowego oraz wykładów gościnnych. Dla najlepszych studentów przewidziano płatne staże w oddziale firmy, który znajduje się w kompleksie biurowo-usługowym Hartbex w Rzeszowie. Taki program stażowy jest bezpośrednim kluczem otwierającym możliwości rozwoju zawodowego u jednego z liderów rozwiązań Dynamics w kraju.