Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Microsoft ponownie LEADEREM w Gartner Magic Quadrant

Gartner Magic Quadrant 2021

Microsoft pozostaje „na górze i na prawo” w nowym Magic Quadrant firmy Gartner dla platform analitycznych i Business Intelligence, podczas gdy kluczowi konkurenci faktycznie przesunęli się w dół i w lewo.

Nowy Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący analityki i analizy biznesowej (BI) został opublikowany, a firma Microsoft ponownie znalazła się w kwadrancie „Liderzy”. W rzeczywistości, według Microsoft, jest to 14. rok z rzędu jako lider w dziedzinie BI. Chociaż Microsoft jest praktycznie w tym samym miejscu, co w zeszłym roku, jego najbliżsi konkurenci faktycznie stracili pozycję. Thoughtspot spadł do kwadrantu Wizjonerów. Qlik, chociaż wzrósł wzdłuż osi „kompletności widzenia”, stracił „zdolność do wykonywania”. Tymczasem Tableau cofnął się w obu tych wymiarach.

To daje firmie Microsoft i jej produktowi Power BI ogromną przewagę nad konkurencją. I chociaż kusi, by spojrzeć na Microsoft, jako na jakiegoś potwora, który wygrywa ze względu na swoją wagę i dominację w branży, można powiedzieć, że nie zawsze tak było. W 2006-2011 Microsoft miał dominującą platformę serwerów BI w SQL Server Analysis Services, jego sprawność w zakresie aplikacji i samoobsługowej wizualizacji danych charakteryzowała się głównie 15-letnim okresem wahań i braków.

Sukces, jaki usługa Power BI osiągnęła w pierwszych dwóch latach życia, wynikał głównie z niskiego kosztu produktu (program Power BI Desktop jest bezpłatny, podobnie jak podstawowa subskrypcja w chmurze), a entuzjastyczna i spora społeczność użytkowników/klientów zrodziła się z obu stron. Ponadto uważa, że ​​przejście na chmurę „all-in” w czasie, gdy większość danych firmowych nadal znajdowała się w siedzibie firmy, było dużym zakładem, który sowicie się opłacił. Przypisuje tę decyzję i niezłomność, by ją przeprowadzić pomimo bardzo sceptycznego zespołu ds. Produktu, Jamesowi Phillipsowi, prezesowi Microsoft Business Applications. Phillips przyszedł do Microsoftu z Couchbase, gdzie był współzałożycielem i CEO na początku istnienia firmy. Chociaż Netz tego nie powiedział, jest całkiem jasne, że przeniesienie mentalności początkowej Phillipsa do firmy Microsoft miało duży wpływ na sukces usługi Power BI. Być może można to również przypisać Phillipsowi, zespół Power BI przyjął cykl comiesięcznych aktualizacji produktu, dodając nowe funkcje do produktu w bezprecedensowym tempie. Przy korzystaniu z BI PAC firmy Microsoft, aktualizacje platformy mogły być dostarczane tylko wtedy, gdy SQL Server lub Microsoft Office wydały nową wersję – co oznaczało aktualizacje co najwyżej co 18 miesięcy. Wraz z nocną i dzienną zmianą tempa innowacji pojawiła się nowa przejrzystość, a członkowie zespołu produktu Power BI, w tym programiści i menedżerowie programów, aktywnie angażowali się w społeczność za pośrednictwem blogów i mediów społecznościowych, a także filmów wideo, które towarzyszyły miesięczne wydania produktu.

Integracja jest integralna
Inną cechą charakterystyczną Power BI jest integracja z innymi strategicznymi platformami Microsoft. Obejmuje to program Excel; Azure Synapse Analytics, firmowa hurtownia danych w chmurze i platforma analityczna jeziora danych; Azure Machine Learning; Azure Purview, wykaz danych firmy Microsoft i platforma do zarządzania, która została niedawno uruchomiona w publicznej wersji zapoznawczej; i, co najważniejsze, zwłaszcza w dobie pandemii, Microsoft Teams.

Celem integracji Teams jest uczynienie danych tak fundamentalnych, jak czat i kalendarz, aby były one dostępne jednym kliknięciem, umożliwiając przypadkową analizę poprzez przypadkowe „chcesz dowiedzieć się więcej?” scenariusze. Ta zmiana kulturowa zapuściła już korzenie w firmie Microsoft, twierdząc, że dane stanowią teraz dobre 50 procent treści w wewnętrznych prezentacjach kierowanych do kierownictwa firmy Microsoft.

Osiągnięcia i sukces usługi Power BI to nie wszystko:

  • Integracja sztucznej inteligencji z usługą Power BI przebiegała dość płynnie, dzięki czemu sztuczna inteligencja jest użyteczna w ramach paradygmatu BI, bez konieczności posiadania wiedzy naukowej o danych. Usługa Power BI sprawiła, że ​​zasoby opracowane w usłudze Azure Machine Learning są łatwo dostępne dla użytkowników biznesowych, wprowadzając dane prognoz jako nowe kolumny w istniejących tabelach w modelach usługi Power BI. W usłudze Power BI analiza predykcyjna jest po prostu częścią przygotowania danych.
  • Członkostwo usługi Power BI w „Power Platform” firmy Microsoft, która obejmuje również Power Apps i Power Automate, czyni ją częścią franczyzy, która odnotowała ogromny wzrost.
  • Choć dotychczas wykonywane głównie na poziomie weryfikacji koncepcji, Microsoft pracuje nad udostępnieniem BI pracownikom pierwszej linii poprzez przemysłowe zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości. I chociaż zostało to założone wyłącznie na platformie Microsoft HoloLens, zespół Power BI pracuje nad rozszerzeniem go na codzienne urządzenia mobilne z systemem iOS i Android

 

*Źródło