Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Optymalizacja pracy w zespole

Zagwarantuj płynny przepływ informacji i plików w zespole, niezbędny do wydajnej współpracy.

Wydajnie zarządzaj kluczowym zasobem Twojej firmy – wiedzą i informacją.

Dziel się zasobami i efektami pracy zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Na bieżąco przydzielaj dostępy do najważniejszych dokumentów.

Dbaj o pełnię informacji w firmie, tworząc odpowiednie ścieżki obiegu informacji.

Twórz elastycznie przepływy pracy pozwalające na udzielanie urlopów, rezerwację zasobów, wersjonowanie dokumentów oraz wiele więcej.

Optymalizuj zasoby wiedzy mądrze z platformą Microsoft SharePoint.

SharePoint_cut

Platforma, która zapewni optymalny obieg informacji i dokumentów w firmie czy zespole projektowym, wspomagając maksymalną efektywność pracy.

Funkcjonalności Microsoft SharePoint ułatwiają zarządzanie informację, a także dzielenie się istotnymi dokumentami, fragmentami projektów i efektami pracy, poprzez np.:

  • gromadzenie wiedzy i dzielenie się nią ze wskazanymi użytkownikami,
  • tworzenie rozbudowanych witryn intranetowych,
  • budowę systemów obiegu pracy i dokumentów,
  • jednoczesną, zdalną pracę zespołową nad dokumentem,
  • ewidencję m.in.: pism przychodzących i wychodzących, wniosków urlopowych, kartotek pracowników, umów, faktur kosztowych i sprzedażowych, czasu pracy, eventów, rezerwacji, środków trwałych,
  • rozbudowany moduł zarządzania dokumentami i ofertowania.

Co oznacza Microsoft SharePoint dla Twojej firmy:

Efektywne zarządzanie informacją w wybranym miejscu i czasie

Platforma Microsoft SharePoint pozwala każdemu członkowi zespołu pracować w dowolnym miejscu i o wybranej porze. Delegacja, praca zdalna czy inne obowiązki nie przeszkodzą w pełnej, także jednoczesnej weryfikacji i zarządzaniu pracą zespołów projektowych, kiedy zalogujecie się do systemu.

Mądre rozplanowanie wiedzy

Microsoft Dynamics SharePoint z łatwością stworzysz struktury zespołowej pracy nad projektem oraz obiegu informacji niezbędnych do wydajnej pracy w Twojej firmie. System pozwoli Ci określić odpowiedni zakres dostępów do danych dla każdego użytkownika i przygotować strukturę zbiorów informacji zgodną z uprawnieniami użytkowników. Zbudujesz repozytoria wiedzy, pakiety informacji, struktury projektowe i katalogi projektowe zgodnie ze swoim uznaniem i indywidualnymi potrzebami swoich zespołów.

Oszczędność czasu dzięki jednoczesnej pracy nad materiałem

Wszystkie dane umieszczane na platformie Microsoft SharePoint są dostępne w czasie rzeczywistym i widoczne dla wszystkich, którzy otrzymali dostęp do zbioru dokumentów. Dzięki funkcji wersjonowania zmian i aktualizacji na bieżąco widzisz jak na dłoni, na jakim etapie jest realizacja projektu, a także kto wniósł jakie uwagi i zmiany. Możesz obserwować postępy w realizacji projektu, analizować, wyciągać wnioski i stale ulepszać pracę swoich podwładnych, przekazując im wskazówki na bieżąco oraz stawiając rozwojowe i jednocześnie realistyczne cele na podstawie dotychczasowych aktywności. Taki układ prac zapewnia optymalną płynność działań i oszczędza cenny czas, pozwalając skupić się na strategicznych aspektach działania.

Optymalizacja rentowności projektów

Microsoft SharePoint wspomoże optymalną rentowność Twoich projektów dzięki możliwościom stałej optymalizacji prac i przepływu zasobów wiedzy. Zarządzanie staje się również łatwiejsze dzięki potencjałowi integracji rozwiązania z klientem poczty elektronicznej i elementami oznaczonymi w niej jako zadania. Zarówno członkowie zespołu, jak i osoby zarządzające ich pracą mają łatwy dostęp do najważniejszych zaplanowanych zadań oraz pełnego zbioru informacji. Realizowanie procesów biznesowych w Microsoft SharePoint to przepis na sukces i skuteczność.

Ewidencja firmowa – baza wszystkich dokumentów

SharePoint to również wygodna przestrzeń do przechowywania najważniejszych dokumentów związanych z funkcjonowaniem firmy. Kartoteki pracowników, umów, czasu pracy i wniosków urlopowych będą skarbnicą wiedzy dla działu HR. Zbiór faktur kosztowych i sprzedażowych, odpowiednio skatalogowany, pozwoli łatwo zorientować się w finansach. Ewidencja środków trwałych wspomoże optymalne zarządzanie zasobami firmy. Repozytorium umów i dokumentów będzie centrum wiedzy dotyczącym organizacji dla wszystkich powołanych osób.