Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

RECEPTA NA RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku będzie egzekwowane od 25 maja 2018 r.
Proponujemy rozwiązanie, które pomoże osiągnąć zgodność organizacji z wytycznymi RODO:

 • Oparte o systemy Microsoft, który gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa danych
 • Pełna obsługa zgłoszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • System automatycznych powiadomień o wnioskach i naruszeniach bezpieczeństwa
 • Rejestracja wszelkich zdarzeń związanych z danymi osobowymi
 • Definiowanie parametrów przetwarzania danych i konfiguracja uprawnień dostępowych
 • Bazuje na popularnym systemie klasy CRM, Microsoft Dynamics 365, oraz narzędziach powszechnie znanego pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office.

Proponujemy wdrożenie rozwiązania w ciągu 3 dni roboczych.

Analiza działalności przedsiębiorstwa i przygotowanie procedur operacyjnych zgodnych z wytycznymi RODO pozostaje po stronie Klienta.

 

System notyfikacji

Automatyczne powiadomienia o wnioskach lub naruszeniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Konfiguracja czasu reakcji na zgłoszenia w zależności od ich kategorii i indywidualnych potrzeb.
Automatyczna rejestracja wniosków, naruszeń, czasów reakcji i zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Narzędzia pakietu Microsoft Office 365

eDiscovery

 • Analiza danych w ramach wielu struktur
 • Definiowanie parametrów przetwarzania danych wrażliwych
 • Przypisywanie ról do użytkowników według uprawnień
 • Generowanie raportów

Azure Information Protection (AIP)

 • Klasyfikowanie danych według ich statusu poufności
 • Stałe skanowanie zgromadzonych dokumentów i ochrona danych
 • Szyfrowanie plików według uprawnień nadanych użytkownikom

 

ULOTKA

 

Więcej informacji o narzędziach wspierających zgodność z RODO:
https://intersys.pl/bezpieczenstwo-danych-w-rodo-a-microsoft-dynamics-crm/

 

Zapraszamy do KONTAKTU