Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Usprawnienie procesów finansowych

Zarządzaj księgowością i przepływem dokumentów w czasie rzeczywistym.

Oszczędź czas dzięki płynnemu przepływowi dokumentów i akceptacji.

Twórz i analizuj różne scenariusze budżetowe, bądź zawsze przygotowany.

Wyprzedzaj fakty, prognozując przepływy pieniężne na podstawie bieżących informacji.

Generuj szybko podstawowe dokumenty, aby skupiać się na priorytetach.

Zarządzaj finansami sprawnie z Microsoft Dynamics 365 Business Central.

System klasy ERP, który usprawni procesy finansowe w Twojej firmie.

Funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwiają zarządzanie standardowymi procesami, danymi i działaniami finansowymi w firmie, takimi jak:

  • księgowanie transakcji,
  • generowanie dokumentów finansowych,
  • przygotowywanie kompleksowych analiz finansowych,
  • controlling procesów finansowych,
  • przejrzyste raportowanie,
  • obsługa kont bankowych,
  • zarządzanie kosztami produkcji i środkami trwałymi.

Co oznacza Microsoft Dynamics NAV dla Twojej firmy:

Efektywne zarządzanie finansami w wybranym miejscu i czasie

Platforma Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala pracować w dowolnym miejscu i o wybranej porze. Delegacja, praca zdalna czy inne obowiązki nie przeszkodzą w pełnym zarządzaniu finansami firmy, kiedy zalogujesz się do systemu.

Pełny obraz aktywów, operacji i wyników w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane wprowadzane do systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central są dostępne w czasie rzeczywistym, również z poziomu narzędzi analitycznych. Dzięki temu widzisz najświeższy i najpełniejszy obraz stanu finansów Twojej firmy, i możesz błyskawicznie reagować na niepożądane zjawiska albo trendy.

Optymalne decyzje finansowe dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym

Microsoft Dynamics 365 Business Central podejmiesz najlepsze dla Twojej firmy decyzje finansowe, mając do dyspozycji rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych, które korzystają z danych najbardziej aktualnych w danym momencie. Wyświetlisz analizy i raporty w formie graficznej, łatwo przygotujesz porównania danych i rozważysz różne możliwości działania. Decyzja należy do Ciebie.

Możliwość strategicznego przygotowania się na różne scenariusze budżetowe

Microsoft Dynamics 365 Business Central stworzysz różne wersje budżetu na ten sam okres, przygotowując się strategicznie na potencjalne zmiany. Porównasz swoje plany z prognozami przychodów i skorygujesz je o najświeższe informacje. Twój budżet zawsze będzie pod kontrolą.

Skupienie na ważnych operacjach finansowych dzięki usprawnieniu podstawowych działań

Łatwość generowania podstawowych dokumentów finansowych w Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz usprawnienie procesów analitycznych, controllingowych i zarządczych pozwala uwolnić się od żmudnego przeglądania wielu dokumentów i źródeł danych. Zaoszczędzony czas i uwagę możesz przeznaczyć na najistotniejsze operacje finansowe lub budowanie planów rozwoju w oparciu o najbardziej aktualne dane.

Łatwość kształtowania przepływu dokumentów i akceptacji między użytkownikami

Microsoft Dynamics 365 Business Central dba też o bezpieczeństwo operacji finansowych w firmie. W zależności od funkcji pełnionej w organizacji i roli dla operacji finansowych, pracownik otrzymuje dostęp do niezbędnych danych i działań w systemie. Ścieżki przepływu danych, dokumentów i akceptacji możesz tworzyć i modyfikować bezpośrednio z poziomu platformy, kierując je tylko do niezbędnej grupy osób.

Zgodność z wytycznymi RODO odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych

Microsoft Dynamics 365 Business Central spełnia techniczne wymogi określone dla firmowego systemu informatycznego w Rozporządzeniu Ogólnym Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych Osobowych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.