Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Zarządzanie produkcją i magazynami

Zarządzaj skalą produkcji i magazynowaniem w czasie rzeczywistym.

Prognozuj produkcję zgodnie z najbardziej aktualnymi informacjami o popycie.

Monitoruj wydajność produkcji i optymalizuj proces na bieżąco według potrzeb.

Szczegółowo planuj zdolności produkcyjne na podstawie danych wydajności stanowisk.

Zarządzaj produkcją i zapasami na bazie informacji aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Zarządzaj produkcją i magazynem sprawnie z Microsoft Dynamics 365 Business Central.

System klasy ERP, który usprawni procesy produkcyjne w Twojej firmie.

Funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwiają zarządzanie standardowymi procesami, danymi i działaniami produkcyjnymi w firmie, takimi jak:

  • planowanie i realizacja zleceń produkcyjnych,
  • monitoring wyprodukowanych towarów,
  • braki i błędy w produkcji,
  • controlling wydajności i procesów produkcyjnych,
  • obsługa zamówień indywidualnych (kompletowanych),
  • przyczyny przestojów w produkcji,
  • prognozowanie wielkości produkcji na podstawie aktualnych danych,
  • monitorowanie i zarządzanie zapasami w magazynie.

Co oznacza Microsoft Dynamics 365 Business Central dla Twojej firmy:

Efektywne zarządzanie produkcją i magazynem w wybranym miejscu i czasie

Platforma Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala pracować w dowolnym miejscu i o wybranej porze. Delegacja, praca zdalna czy inne obowiązki nie przeszkodzą w pełnym zarządzaniu sednem działalności firmy, kiedy zalogujesz się do systemu.

Pełny obraz wyprodukowanych towarów w czasie rzeczywistym

Wszystkie zlecenia produkcyjne rejestrowane w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central są dostępne w czasie rzeczywistym, również z poziomu narzędzi analitycznych, wraz z ich aktualnym statusem. Dzięki temu widzisz najświeższy i najpełniejszy obraz stanu produkcji Twojej firmy, i możesz błyskawicznie korygować niepożądane zjawiska w procesie.

Optymalne planowanie zdolności produkcyjnych dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym

Microsoft Dynamics 365 Business Central najkorzystniej zaplanujesz zdolności produkcyjne i kolejność zleceń, mając do dyspozycji rozbudowany zestaw narzędzi analitycznych, które korzystają z danych najbardziej aktualnych dla danej chwili. Wyświetlisz analizy i raporty wydajności z gniazd i stanowisk roboczych czy zużycie różnego rodzaju zasobów przy realizacji dowolnego zlecenia, uwzględnisz potencjalne przestoje, łatwo przygotujesz porównania danych i rozważysz różne możliwości działania. Decyzja należy do Ciebie.

Możliwość strategicznego przygotowania się na różne warianty produkcji

Microsoft Dynamics 365 Business Central stworzysz różne wersje planu produkcyjnego na ten sam okres, przygotowując się strategicznie na potencjalne zmiany wynikające z niezależnych okoliczności. Porównasz swoje plany z prognozami sprzedaży i skorygujesz je o najświeższe informacje. Twoja produkcja zawsze będzie pod kontrolą.

Skupienie na planowaniu strategicznym dzięki usprawnieniu podstawowych działań

Łatwość bieżącej optymalizacji produkcji w Microsoft Dynamics 365 Business Central oraz usprawnienie procesów analitycznych i controllingowych skraca do minimum czas niezbędny na zarządzanie produkcją. Zaoszczędzone zasoby możesz przeznaczyć na długofalowe, strategiczne planowanie produkcji lub budowanie planów rozwoju w oparciu o najbardziej aktualne dane.

Łatwość kształtowania przepływu zleceń i informacji między użytkownikami

Microsoft Dynamics 365 Business Central dba też o błyskawiczną i sprawną komunikację wewnątrz firmy. Każdy pracownik na stanowisku roboczym otrzymuje dostęp do tych zleceń i informacji o zamówieniach, które są mu niezbędne do realizacji zadań. Zmiany statusu zleceń wyświetlane są w systemie w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie magazynu w czasie rzeczywistym

Microsoft Dynamics 365 Business Central pozwala monitorować przyjęcie i odłożenie zapasów w magazynie, jak również ich aktualny stopień wykorzystania. Wspiera również przesunięcia i korekty dotyczące towarów w magazynie, gdy konieczna jest ich alokacja lub reorganizacja jednostki.

System umożliwia realizację zamówień kompletowanych, np. koszy prezentowych, z aktualnych stanów magazynowych, co gwarantuje elastyczność.