Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Power BI od Microsoft wyróżniony w raporcie Gartner Magic Quadrant

Przedsiębiorstwo Gartner w swoich badaniach Magic Quadrant już 12 rok z rzędu uznało Microsoft za lidera w dziedzinie analityki biznesowej. Badania są prowadzone dla wybranych technologii i aktualizowane co 1-2 lata, zawierają ocenę funkcjonalności i możliwości, które wyróżniają różne produkty na rynku pod względem kompletności wizji i zdolności do realizacji.

Tegoroczny Magic Quadrant prezentuje 21 dostawców, którzy spełnili wszystkie kryteria dotyczące nowoczesnej platformy analitycznej i BI. Gartner ocenia zdolność każdego dostawcy do stworzenia wizji rynkowej, którą klienci uważają za zróżnicowaną i gotową do zakupu. Ocenia także jego zdolność do realizacji potrzeb klientów oraz poziom odbioru w obszarze customer experience, które obejmują doświadczenie w sprzedaży, wsparciu, jakości produktu oraz łatwości aktualizacji i migracji. Oprócz oceny dokonywanej analityków Gartnera, analiza Magic Quadrant zawiera także następujące kategorie:

  • Produkt lub usługę: Czyli 15 konkurencyjnych i skutecznych możliwości oferowanych przez dostawcę na rynku. Jak zintegrowany jest workflow produktu oraz jak łatwe i atrakcyjne wizualnie jest jego użytkowanie?
  • Ogólną rentowność: Czyli jak dostawca rozwija swoje produkty i usługi oraz jak klienci referencyjni oceniają ich przyszłą pozycję na rynku..
  • *Sprzedaż i wycenę: Obejmuje możliwości dostawcy we wszystkich działaniach przedsprzedażowych, a także zarządzanie transakcjami, ustalanie cen, negocjacji i kontraktowania, wsparcia przedsprzedażowego oraz ogólną efektywność kanału sprzedaży.
  • Reakcję na potrzeby na rynku: Czy dostawca ma na rynku powodzenie? Jeśli tak, to czy ta dynamika i sukces są szerokie czy ograniczone do jednego regionu geograficznego?
  • *Customer experience: Jak dobrze dostawca umożliwia swoim klientom korzystanie z produktów poprzez szkolenia, samouczki online, dokumentację i konferencje? Kryterium to obejmuje również zakres, w jakim klienci uzyskują wymierne korzyści biznesowe wynikające z użytkowania oprogramowania dostawcy.
  • *Support: Jak dobrze dostawca wspiera swoich klientów? Jak bezproblemowe jest oprogramowanie? Jak łatwo jest przeprowadzić migrację do nowszej wersji?

*Kryteria oceny na podstawie danych z ankiety na rzecz badania Magic Quadrant.

Narzędzia klasy BI są skoncentrowane przede wszystkim na zbieraniu danych, by w efekcie przekształcić je na informacje pomocne w prowadzeniu biznesu. Dają możliwość analizy pod kątem poprawy efektywności decyzji biznesowych, poszukiwania oszczędności, usprawnienia pracy zespołów czy monitorowania finansów. Poprzez rozwiązania BI użytkownik może zbadać dane na różnych poziomach szczegółowości, utworzyć raporty, a nawet przedstawić wyniki za pomocą grafik i wykresów. System Business Intelligence pozwala na skrócenie czasu analizy danych oraz usprawnienie procesów zarządzania.

W raporcie Magic Quadrant od firmy Gartner, Microsoft utrzymuje pozycję lidera na rynku dzięki swojej usłudze Power BI – rozwiązania do analizy biznesowej, które umożliwia wizualizację danych i projektowanie raportów oraz jest powiązane z zestawem usług online, takich jak publikowanie i udostępnianie. Ujednolica dane w organizacji bez względu czy znajdują się one w chmurze czy są przechowywane w modelu on-promise. Dzięki swojej kompatybilności pozwala pobierać informacje z różnych źródeł, baz danych czy usług webowych. Microsoft z Power BI został doceniony jako lider rynku nie tylko w obszarze skuteczności działania, innowacyjności, a także dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów, pełnym wsparciu technicznym zapewnianym klientom oraz ciągłemu rozwojowi produktów i usług w kontekście rynku.

Szczegółowe informacje na temat całego raportu można znaleźć TUTAJ.