Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Wykorzystanie aplikacji do obsługi procesów przetargowych w polskich firmach i organizacjach

Sprawdź, jak działa Twoja konkurencja na rynku przetargowym i jak znaleźć się o krok przed nią.

Jak duża jest aktywność firm w obszarze przetargów i zamówień publicznych?

Jaką część przychodów stanowi dla firm udział w przetargach?

Jak wygląda proces obsługi zapytań przetargowych w polskich firmach?

Z jakich narzędzi korzystają firmy podczas obsługi postępowań?

Odpowiedzi w poniższym raporcie „Wykorzystanie aplikacji do obsługi procesów przetargowych w polskich firmach i organizacjach”.

Wypełnij formularz poniżej

i pobierz raport

  Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-612) przy ul. Mysłowicka 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   

  Tendersys od Intersys – sukces w przetargach

  Analizuj własny rynek przetargowy w panoramicznym widoku aktualnych i historycznych informacji.

  Optymalnie wyceniaj realizację przetargu, uwzględniając zasoby, koszty i marże.

  Maksymalizuj atrakcyjność swojej oferty, odnosząc ją do zwycięskich propozycji konkurencji.

  Zagwarantuj płynny przepływ informacji w zespole przygotowującym ofertę przetargową.

  Usprawniaj prace, automatyzując przygotowanie oferty z edytorem i repozytorium dokumentów.

  Zaoszczędzony czas przeznaczaj na kolejne przetargi, w których odniesiesz sukces.

  Zarządzaj skutecznie zwycięskimi projektami.

  Zwyciężaj w przetargach z platformą Tendersys.

  Asystent przetargowy Tendersys to przepis na sukces w przetargach.

  Tendersys pozwala na wszechstronne zarządzanie sukcesami w przetargach od momentu pozyskania informacji o postępowaniu, aż po rozliczenie realizacji oferty przetargowej. Najważniejsze funkcjonalności Tendersys:

  • Import informacji przetargowych z wiadomości e-mail do pliku Microsoft Excel, z możliwością integracji z CRM,
  • Kartoteka przetargów z indywidualną strukturą w systemie SharePoint do przechowywania dokumentów i załączników przetargowych,
  • Generowanie oferty z wielu elementów dostarczonych przez przedstawicieli różnych zespołów,
  • Automatyczne generowanie wyceny oferty na podstawie szczegółowych wycen jednostkowych dokonanych w systemie,
  • Asystent wspierający podejmowanie decyzji i pilnujący ważnych terminów,
  • Repozytorium dokumentów oparte o SharePoint, z kontrolą dostępów,
  • Edycja dokumentów przetargowych: wstawianie znaków wodnych, zmiana położenia pieczątek, zarządzanie spisem treści i numeracją stron,
  • Podgląd finalnego pliku z ofertą w trakcie edycji,
  • Generowanie zebranych elementów wraz z formularzem SIWZ do jednego PDF-a z finalną ofertą,
  • Zarządzanie informacjami i załącznikami do ogłoszeń przetargowych,
  • Akceptowanie wyceny przez poszczególne działy biorące udział w przetargu,
  • Moduł pytań i odpowiedzi Zamawiającego do zapytania ofertowego.

  Możliwości oferowane wyłącznie przez Tendersys:

  • import danych z rozwiązań firm trzecich, np. Bizzone,
  • import i eksport danych np. z SIWZ lub oferty bezpośrednio do pliku .xls oraz mapowanie danych do systemu.

  Co oznacza Tendersys dla Twojej firmy:

  Efektywne zarządzanie przetargami w wybranym miejscu i czasie

  Tendersys to narzędzie, które pozwala pracować w dowolnym miejscu i o wybranej porze. Delegacja, praca zdalna czy inne obowiązki nie przeszkodzą w pełnej weryfikacji i zarządzaniu wyceną i pracą nad ofertami przetargowymi online.

  Analiza rynku i przygotowanie oferty

  Tendersys przygotowanie optymalnej propozycji dla wybranego przetargu jest bardzo proste. Narzędzie pozwala na zbudowanie panoramicznego widoku własnego rynku przetargowego, z historią wymagań i zwycięskich ofert w podobnych przetargach. Wystarczy przeanalizować zebrane informacje, aby przygotować realnie konkurencyjną ofertę i zmaksymalizować swoje szanse na sukces.

  Edycja oferty i załączników

  Tendersys skompletowanie oferty przetargowej przebiega sprawnie dzięki możliwości przechowywania i bezpośredniej edycji wszystkich elementów (jak pieczątki, certyfikaty, referencje itp.). Podgląd finalnego pliku z ofertą dostępny w trakcie edycji ułatwia przygotowanie kompozycji czytelnej i zgodnej z wymogami. Zebranie i dołączenie wszystkich niezbędnych dokumentów przetargowych jest prostsze niż kiedykolwiek dzięki możliwości katalogowania ich w strukturze SharePoint i bezpośredniego dołączania do przygotowywanego pliku.

  Oszczędność czasu dzięki optymalizacji prac

  Dzięki Tendersys zarówno członkowie zespołu projektowego, jak i osoby zarządzające ich pracą mogą skupić się na strategicznych aspektach przygotowania oferty i jej udoskonalaniu, zamiast poszukiwać odpowiedzi na te same pytania lub sprawdzać gotowość poszczególnych elementów. Każdy członek zespołu ma dostęp do planu prac, zbioru dokumentów projektowych i przepływu informacji, co zapewnia optymalną płynność działań i oszczędza cenny czas.

  Asystent projektu

  Narzędzie Tendersys ułatwia także realizację zwycięskiej oferty. Pełni rolę asystenta przetargu, wyręczając w pilnowaniu istotnych terminów. Umożliwia też kontrolowanie etapów realizacji projektu pod kątem zgodności z SIWZ i ofertą przetargową. Tendersys pozwala Ci skupić się na ważnych aspektach realizacji projektu oraz na przygotowaniu do kolejnych przetargów, które również z dużym prawdopodobieństwem zakończą się sukcesem.

  Promuj swoją firmę skutecznie

  Definiuj szczegółowo grupy docelowe na podstawie ich danych i zachowań, a następnie docieraj z komunikacją skrojoną na miarę. Mierz ich reakcje na różne formy kontaktu i komunikatów. Analizuj przepływ i efektywność kampanii reklamowych i optymalizuj je we współpracy z pozostałymi członkami zespołu. Proces tworzenia i akceptacji działań również przeprowadzisz na platformie Microsoft Dynamics 365 (CRM).