Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Robotyzacja procesów biznesowych

MrRoboto to innowacyjne, autorskie rozwiązanie Intersys. Robot, w oparciu o technologię RPA,
umożliwia realizację zadań pomiędzy istniejącymi systemami informatycznymi bez ingerencji
człowieka. Zadania, które wcześniej realizowane były w formule powtarzalnej, przez kilka
systemów informatycznych zasobami grupy pracowników, teraz mogą zostać
zautomatyzowane, dzięki naszemu rozwiązaniu.

Jak robotyzacja może wspomóc działanie przedsiębiorstwa w różnych obszarach?

PLANOWANIE SPOTKAŃ

Użytkownik chce umówić spotkanie z kilkoma
współpracownikami. Do Chatbota wpisuje
określonych pracowników oraz dogodny termin.
Chatbot analizuje kalendarze uczestników i określa
ich dostępność. Chatbot podaje dogodny dla
wszystkich termin spotkania i po akceptacji wrzuca
je do kalendarzy uczestników i tworzy nowe rekord
spotkania w CRM.

NOTATKI PO POTKANIACH

W czasie spotkań tworzona jest transkrypcja z
rozmowy. Na jej podstawie bot wyłapuje słowa
kluczowe i następnie tworzy notatkę ze spotkania.
Notatka zostaje zapisana w CRM i podpięta jako
załącznik do rekordu spotkania. Może być także
wysłana w wiadomości email do wszystkich
uczestników spotkania. W przypadku spotkań
międzynarodowych, notatka zostanie
przetłumaczona na język obcy.

OBSŁUGA KLIENTÓW

Na stronie zostanie umieszczony bot, który będzie
odpowiadał na pytania (FAQ). Bot będzie reagował
na konkretne słowa kluczowe/frazy kluczowe, a
następnie wyśle automatyczne odpowiedzi z
instrukcjami. Jeśli rozwiązanie nie będzie dla
użytkownika satysfakcjonujące, roześle maili do
osób, które powinny zająć się sprawą, a w razie
potrzeby dokona kontaktu z osobą z obsługi klienta.
Takowe działania zostaną zarejestrowane w systemie
CRM. Podobnie może to działać w przypadku obsługi
klienta za pomocą emalii – bot reaguje na słowa
kluczowe, a następnie podejmuje stosowne kroki.

ALOKACJA KOSZTÓW

• robot identyfikuje dane dot. kosztów z
różnych źródeł (takich jak wiadomości
e–mail, arkusze kalkulacyjne programu
Excel, dokumenty Google itp.)
• łączy zidentyfikowane dane w plik
główny, nadając odpowiednie kryteria,
• następnie wysyła plik bezpośrednio do
systemu ERP,
• osoba odpowiedzialna ma przegląd
pracy wykonanej przez robota i może
alokować koszty w systemie.
• faktur, co może zniwelować błędy w
przelewach.

PROCESOWANIE ZAMÓWIEŃ ZAKUPU

• dostawca wysyła ofertę,
• robot odbiera maila i identyfikuje go,
jako ofertę sprzedaży od dostawcy,
• pobiera plik,
• robot loguje się do systemu ERP,
• dzięki technologii OCR tworzy
zamówienie zakupu na podstawie
otrzymanej oferty,
• wysyła utworzone zamówienie do osoby
odpowiedzialnej za zakupy, w celu
ostatecznej akceptacji.

PRZETWARZANIE FAKTUR

Boty RPA przechwytują informacje obecne w
formie Ustrukturyzowanych/
niestrukturyzowanych danych i przetwarzają je
pod kątem poprawności, w oparciu o pewne
reguły zdefiniowane przez klienta:
• firma otrzymuje na maila faktury od
dostawcy,
• robot loguje się na skrzynkę pocztową,
• następnie otwiera wiadomość i pobiera
załącznik wiadomości, który jest fakturą,
• z określonych miejsc na fakturze robot
pobiera kwoty,
• loguje się do systemu i wpisuje
odpowiednie dane z faktury w określone
miejsca w systemie,
• robot zapisuje zmiany w systemie i
przechodzi do kolejnej faktury zawartej
w kolejnej wiadomości e-mail,
• dziennie robot może samodzielnie
utworzyć w systemie kilkaset faktur.

I wiele innych zastosowań MrRoboto – możesz je poznać pobierając broszurę    Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 15 w związku ze złożonym zapytaniem i w celu przygotowania wyceny interesującej mnie usługi. Jestem świadomy dobrowolności przekazania tych informacji, jak również przysługującego mi prawa do wglądu w zebrane na mój temat informacje oraz do ich edycji i usunięcia. Zgadzając się na warunki, akceptujesz zasady zawarte polityce prywatności Intersys

    Podając swój adres e-mail, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-793) przy ul. Rydygiera 15. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Intersys sp. z o.o. informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.