Linkedin
Facebook
Twitter
Blog

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

zapewniamy, że firma Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15 (zwana później Administratorem) szanuje Internautów, w tym osoby odwiedzające naszą witrynę internetową (zwanych dalej Użytkownikami) oraz przywiązuje dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci.

Dlatego   też   gromadzimy   informacje   pomagające   nam   lepiej   zrozumieć   Państwa   potrzeby     i dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji prawnych na temat strony, którą właśnie Państwo odwiedzacie, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

COOKIES

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 2. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają  zbieranie  informacji  o  sposobie  korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, w   zakresie   wybranego   języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 1. dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 3. opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w  celu  wzmocnienia  i  optymalizacji  działań  marketingowych,  promocyjnych    i analitycznych

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki  wyłączyć obsługę plików «cookies».  Najczęściej  odpowiednia  opcja  znajduje  się  w zakładce  prywatność  lub ustawienia danego programu.

Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz
 3. Kliknij Pokaż ustawienia
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookie

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu.

Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.

Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15.

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres: Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-793) przy ul. Rydygiera 15.

LINKI

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden   sposób   odpowiedzialności   za   treść   tychże   innych   stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że w przypadku, gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy:

 • jeżeli użytkownik łączy się z Usługami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, informacje dotyczące jego interakcji z Usługami w takich mediach społecznościowych;
 • informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego trasy i lokalizacji w centrum handlowym, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika.
 • dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik publikuje, wysyła, do których wnosi swój wkład lub które w inny sposób udostępnia w ramach lub za pośrednictwem Usług, na przykład jego oś czasu, polubienia, lookbooki, lista życzeń, lista kontaktów;
 • dane.

DOSTĘPNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony internetowej.

INFORMACJE PRAWNE

Strona, którą właśnie Państwo odwiedzacie, jest własnością Intersys Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 15.

PRAWA AUTORSKIE

Uprzejmie informujemy, że właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykorzystanych na  niniejszej  stronie  jest  Administrator.  Jednocześnie  przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Administratora.